Rutiner for fjernundervisning

Fjernundervisning kan tilby studentene aktive læringsformer der det er læringsfremmende.

Med fjernundervisning menes all bruk av lyd- og video, uavhengig av om lyd og video lagres i etterkant eller publiseres via strømming (streaming og web casting). 

Ved fjernundervisning innhenter og lagrer HiØ i noen tilfeller personopplysninger til både studenter og ansatte. Her finner du Høgskolens rutiner og regelverk for fjernundervisning.

Du må vurdere og dokumentere

Før du bestemmer deg for å benytte lyd- og bilde i din undervisning må du vurdere:

  • Skal lyd- og bilde kun inkludere deg som foreleser, eller skal også andre personer (studenter mv.) være med i opptakene?
  • Hvis opptaket eller strømningen kun inkluderer deg, behøver du ikke gjøre noe ytterligere.
  • Hvis opptaker eller strømningen inkluderer studenter og/eller andre, les videre og dokumentér:
    • Er opptak eller strømning av deg selv og andre nødvendig for å fremme undervisning og læring?
    • Hvilke personopplysninger vil bli vist og/eller lagret i opptaket eller strømningen (navn, ansikt, stemme, annet)? 

Retten til å bli glemt

Det er viktig å være klar over at alle personer hvis HiØ lagrer personopplysninger om, har en rekke rettigheter. Blant annet kan de hevde sin rett til å protestere på HiØ's behandling, og rett til å kreve sine opplysninger slettet helt eller delvis mv. Du må være forberedt på å håndtere slike saker. 

Du som underviser kan motta slike krav fra studentene eller andre. Slike krav skal behandles på en spesifikk måte innen korte frister. Kontakt personvernombudet, forskningsenheten eller dekan snarest ved mottak av slike krav.

Digitale verktøy

Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke verktøy for digital undervisning. Se dem her

https://www.hiof.no/tjenester/it/lyd-video/

Kontakt

Finn ut hvem du skal kontakte for å få hjelp.