Språkdagkonferanse 2021

Hold av mandag 27. september 2021!

Hvordan styrke språklæring gjennom god vurderingspraksis? - Enhancing Language Learning through Good Assessment Practices

Webinaret retter seg mot språklærere i norsk ungdomsskole og videregående skole.
Språklærerutdannere, språkstudenter og andre språkinteresserte er velkomne.

Det vil bli både fellesforelesninger og språkspesifikke seminar/workshops.
Det må forventes noe bruk av norsk under alle innlegg/sesjoner.

Påmelding er kun nødvendig for parallellsesjonene. Lenke til fellesforedragene vil legges i programmet.

MELD DEG PÅ WEBINARET / REGISTRATION

påmeldingsfrist/registration deadline mandag 20. september 2021

NB! Foreløpig program / Preliminary program

Mandag 27. september 08:45 – 15:00

08.45 – 09.00 

Åpning ved Nord universitetet og Fremmedspråksenteret
Foredrag på norsk / Presentation in Norwegian

09.00 – 09.45 

Veien til mestring: Om å lære å lære i engelsk og fremmedspråk, 
Åsta Haukås, Universitetet i Bergen
Foredrag på norsk / Presentation in Norwegian

09.45 – 09.50 pause
09.50 – 10.35

Endringer i eksamen- LK 2020/LK20S,
Utdanningsdirektoratet
Foredrag på norsk og noe engelsk / Presentation in Norwegian and some English

10:35 – 10:40 pause
10.40 – 11.30 

Formative Meaningful (Grammar) Feedback Strategies in English and Foreign Language Writing, 
Michel Cabot, Høgskolen Vestlandet
Presentation in English

12.00 – 12.45 

Parallelle sesjoner / Parallel sessions 

Engelsk 1. Elevers holdning til fremmedspråkfaget og hvorfor de velger som de gjør,
Spiwe Thandabani Rønning, Fremmedspråksenteret   
Foredrag på norsk / Presentation in Norwegian

Engelsk 2. Arbeidstittel: English (1 th. - 7 th. grades), 
Maria Nayr de Pinho Correia Ibrahim, Nord universitet
Presentation in English

12.45 – 12.50 pause
12.50 – 13.50 

Diskusjonsrunde 
Spørsmål til foredragsholdere (30 minutter)
Diskusjon om språkvalget (30 minutter)
Foredrag på norsk / Presentation in Norwegian

14.00 – 15.00

Parallelle sesjoner / Parallel sessions

Engelsk 1(5th. – 10th. grades), Janice Mary Bland,
Nord universitetet
Presentation in English

Engelsk 2Upper Secondary in English. Peer feedback in the English Classroom (VG), Spiwe Thandabani Rønning and Thomas Hansen,
Fremmedspråksenteret
Presentation in English

FranskOrd og grammatikk i bruk, Solena Pradayrol
Fremmedspråksenteret
L’intervention sera en français

RussiskOrd og grammatikk i bruk. Elena Kristian
Fremmedspråksenteret
семинар на русском языке    

SpanskOrd og grammatikk i bruk, Natali Seguí Schimpke
Fremmedspråksenteret
Presentación en español

Tysk: Kontextorientierte, dialogische sowie assoziative Lexik- und Grammatikaneignung, Berit Hope Blå 
Fremmedspråksenteret
Präsentation auf Deutsch

Siden blir oppdatert fortløpende.

Publisert 9. juni 2021 14:19 - Sist endret 18. juni 2021 12:06