English version of this page

Grønn Energi

Forskningsgruppen Grønn Energi har tett samarbeid med masterstidiet i Grønn Energiteknologi. Vi er ineressert i forskjellige aspekter ved Grønn Energi, bl.a. Grønne Forretningsmodeller, Livssyklusanalyse (LCA), Energimaterialer, og Fornybar Energi.

Vi har nylig fått bevilget midler fra INTERREG til prosjektet GreenBizz, der vi skal jobbe med utviklingen av grønne forretningsmodeller.

Deltakere

Publisert 14. sep. 2020 20:47 - Sist endret 26. juli 2021 11:13