Bli studentassistent ved Fakultet for lærerutdanninger og språk!

Vi er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb. Tar du et studium ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, og kan tenke deg å være studentassistent i studiet, så ta kontakt!

Bildet viser tre studenter som sitter i hver sine blå stoler med høye kanter og snakker sammen.

Foto: Bård Halvorsen

Med jobb som studentassistent kan du få en arbeidsrelevant jobberfaring som underviser og samtidig bidra til dine medstudenters læring. Som student kan du kommunisere fagstoff med en annen vinkling enn en erfaren foreleser kan.

Oppgaver for en studentassistent kan inkludere å ha trefftid med studentene, arrangere seminarer og gruppearbeid, delta på ekskursjoner og fagdager. Alt arbeidet er i samarbeid med og under veiledning av fagansvarlig. Ettersom innholdet i stillingen som studentassistent kan variere noe fra emne til emne, avtales arbeidsoppgaver og tidsbruk direkte med faglærer.

Når du har gjennomført arbeidet som studentassistent, vil dekan skrive attest til deg for arbeidet, som du kan legge ved vitnemålet ditt når du søker jobb. 

Vi trenger studentassistenter i alle studiene ved fakultetet. Er du interessert eller ønsker mer informasjon, så ta kontakt med Lin Ramberg eller Joran Langvik

Publisert 15. okt. 2021 14:29 - Sist endret 15. okt. 2021 14:29