Aktuelle saker

Bildet viser lærerstudent som underviser skolebarn via digital tavle.

Søknadsfristen er 15. april om du ønsker å starte på en grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Østfold til høsten.

Å ikkje gløyma sitt eige språk handlar kan henda om noko så enkelt som å bruka det, å verna om det, å verdsetja det – og også ha kunnskap om det. Korleis har språket endra seg gjennom tidene?

Har du en yrkesfag- eller profesjonsutdanning og drømmer om å bli yrkesfaglærer? Da kan Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for 8-13 være noe for deg. Søknadsfristen er 1. mars.