Aktuelle saker

Bildet viser barneskoleelever og lærer i arbeid foran tavle i klasserom.
Publisert 22. sep. 2022 10:20

I det globaliserte kunnskapssamfunnet treng vi språkkompetanse meir enn nokon gong. Difor satsar Høgskolen i Østfold tungt på eit eige forskingsprogram innanfor utdanning, litteratur og språk.  

Publisert 21. sep. 2022 14:27

Onsdag 7. september gjennomførte Sonja Nygaard-Joki og Stine Brynildsen (Institutt for pedagogikk, IKT og læring) en Dekomp-samling om vurdering, for en stor gruppe 1.-7. trinnslærere og ledere fra alle barneskolene i Sarpsborg kommune. Karianne Rotefoss Skrøder, fra Kruseløkka ungdomsskole, bidro også med interessante funn fra sitt masterarbeid om hvordan elever opplever læreres tilbakemeldinger. 

Publisert 14. sep. 2022 21:26

Omlag 40 pedagoger fra ulike pedagogiske arenaer møttes onsdag på campus i regi av prosjektet Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap (KUPP). Dagen ble brukt i smågrupper der målet var å finne frem til ulike forsknings- og/eller utviklingsprosjekter i fellesskap, på tvers av fagmiljøer og organisasjoner. Utgangspunktet er en felles kompetanseutvikling og en nysgjerrighet på å utvikle nye former for samarbeid i partnerskap som en er en del av.

Publisert 29. aug. 2022 14:56

Onsdag 8. juni deltok 16 lærere på spennende workshop om hvordan bruke VR i undervisningen. Det resulterte (bokstavelig talt) i virtuelle opp- og nedturer, blant annet til jordas indre og blomsters kronblader.

Logoen til Den norske skolen i Rojales, Alicante.
Publisert 21. juni 2022 10:34

Nylig var tre vitenskapelige ansatte og tre studenter ved Institutt for språk, litteratur og kultur på feltarbeid i Alicante, for å samle inn data til forskningsprosjektet Flerspråklige ressurser. 

Publisert 17. juni 2022 21:30

Det å kunne fransk språk og kultur bidrar til at man lettere kan fange opp verdens kompleksitet, mener Franck Orban. Nå er han tildelt Frankrikes nest eldste utmerkelse for nettopp utbredelse av fransk språk og kultur.

Publisert 23. mai 2022 20:51

Skjermtid for barn og unge bør begrenses sterkt, mener Helsedirektoratet i nye anbefalinger. Samtidig trenger barn nettopp tid foran skjermen for å lære å ferdes trygt på nett. De nye rådene øker presset på foreldre og lærere til å lære barn digital dømmekraft.