2021

Publisert 30. juni 2021 08:45

Høgskolen i Østfold har mottatt i alt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI) som kan avlaste lærere og støtte elever i læringsprosess ved å analysere tekster og gi ulike typer automatiske tilbakemeldinger. 

Bildet viser lærerstudent som underviser skolebarn via digital tavle.
Publisert 11. mars 2021 12:16

Søknadsfristen er 15. april om du ønsker å starte på en grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Østfold til høsten.