Først med 5-årig lærerutdanning

Stolte tok de over to skoler en hel uke. Nå er lærerstudentene i gang med masteroppgaven. Til våren kan de søke jobbe på barne- og ungdomsskoler som de første lærere med 5 års grunnskolelærerutdanning fra Høgskolen i Østfold.

Dette foto viser en samling av ni bilder med lærerstudentene som tok over 2 Østfold-skoler i oktober 2021.

87 lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold tok over all undervisning ved Gimle skole og Haugeåsen ungdomsskole. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Det er nesten som på «en stille flyplass» å ankomme disse skolene når våre lærerstudenter overtar dem.

Folk farter målbevisste og rolige fram til sine mål. Litt travle. Likevel rolige nok til ikke å løpe.

De unge elevene vet hvor de skal. De unge lærerne vet hvem de skal lede og samarbeide med.

Fikk ansvar for to skoler med 710 elever

Bildet viser lærerstudent på inspeksjon i en av Haldens skolegårder

– Nå er vi lærere, sier Henrik Arne Lie på sin inspeksjonsrunde. Ved Gimle skole var han bl.a. lederstøtte, musikklærer og "Help-desk" for medstudenter.

bilder viser lærerstudent undervise elever i engelsk i et klasserom

– Vi er godt forberedt og tar oppgavene våre på alvor, tilføyer Johanne Hedvig Løvli. Hun og medstudentene finner det fint med slikt ansvar basert på tillit. Og at praksisveilederne, istedenfor å følge studentene tett, får tid til å kurse seg og utvikle sitt videre samarbeid.

• Ved Gimle skole tok 45 lærerstudenter ansvar for 250 elever, fra SFO til siste time.
• Ved Haugeåsen ungdomsskole delte 42 studenter om ansvaret for 460 elever.

– Studentene er vant med å stå i mye, både som studenter ved grunnskolelærerutdanningene og som utøvende lærere i skolen, sier dosent Magne Skibsted Jensen, som leder høgskolens skoleovertakelser.

Magne Skibsted Jensen forteller at høgskolens 5. årsstudenter kombinerer arbeidet som undervisere i skolen og som forskende i sine masteroppgaver på en meget godt måte.

Viktig praksis og faglig fordypning

På Haugeåsen ungdomsskole treffer vi Mina Salim når hun forbereder undervisning.

– Jeg trives veldig godt både i mattegjengen og på ungdomsskolen. Her føler jeg meg som en del av en stor og fin familie, sier Mina Salim.

Mina Salim kom fra Iran til Norge som 14-åring, hun ville opprinnelig bli jordmor eller bioingeniør, men søkte lærerutdanning: – Heldigvis. Allerede i min første lærerpraksis skjønte jeg at mitt studievalg var full klaff!

– I dag blir det klasseundervisning i matematikk, gruppeundervisning om FN-begreper og forberedelse av min masteroppgave om dybdelæring og motivasjon i matematikk, sier Mina Salim.

Lærere som ledere og rollemodeller

De tre nye ledervikarene ved Haugeåsen ungdomsskole spanderte skolebrød på lærerværelset: Foran fra venstre: Emilie Karoline Karlsen, Ingvild Støkken og Simone Anett Berg Eilertsen, som delte skolens rektorstilling sammen i en uke.
– Studentene er veldig klare til å ta ansvar, sier Emilie Karoline Karlsen, «rektorvikar» på Haugeåsen.

– Lærerstudentene er flinke til å se oppgaver og si ja. Dette ordner vi. Så de er takknemlige å lede, sier Ingvild Støkken.

Ingvild Støkken hadde hatt lærerpraksis ved Haugeåsen tidligere. Derfor søkte hun nye utfordringer og om å bli en del av ungdomsskolens ledelse.

Kort om lærerskolens historie

Halden lærerskole ble etablert i 1963 som følge av stor lærermangel og store barnekull i etterkrigstiden.
bildet viser rollespill i den gamle skolestua, som står bak høgskolen i Halden

I 1984 mottok lærerskolen i Halden den gamle skolestua til Nes skole fra Rolvsøy kommune, som en gave, til historisk oppbevaring og for å gi barneskoler undervisning om hvordan undervisningen var på 1800-tallet.
Da ble skolestua, som nå står rødfarget i høstløvet på Remmen, bygget i 1862 - to år etter Norge fikk lov om å bygge ut faste skoler som erstatning av midlertidlig lokaler. (Illustrasjonsbildet over er fra et rollespill i denne skolestua, om mobbing.)

Lengden på lærerutdanningen har utviklet seg slik i Østfold:
2-årig utdanning fra 1963, 3 år fra 1971, 4 år fra 1992, og 5 årige grunnskolelærerutdanninger (trinn 1-7 og 5-10) fra 2017.

Se flere foto fra studentpraksis (Tips: Trykk på bildene/serievisning):

Lærerutdanninger

Våren 2022 utdanner Høgskolen i Østfold ferdig de første lærere med 5-årig grunnskolelærerutdanning.
I Norge er det fortsatt stort behov for nyutdannede lærere: Det ventes at de får mange stillinger å søke på i løpet av årene framover.

Se video med Emilie og Johanne før de i 2019 møtte utdanningsministeren.

Bli lærer? from Høgskolen i Østfold on Vimeo.

Aktuelle lenker:

Alle studier ved Høgskolen i Østfold
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Bli en av oss

Av Bård Halvorsen
Publisert 5. nov. 2021 12:00