Flyktninger ønsker å lære seg norsk på Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold starter opp et intensivt norskkurs som kan gi flyktninger muligheten til å ta høyere utdanning i Norge eller komme raskere ut i arbeid. Responsen på gratistilbudet har ikke latt vente på seg.

Portrettbilde av dekan Irina Engeness på campus.

Irina Engeness, dekan ved Fakultet for lærerutdanninger og språk er glad for at Høgskolen i Østfold nå starter opp et eget intensivkurs i norsk for flyktninger. (Foto: Ann-Kristin Johansen) 

Norskkurset som nå har åpnet for innsøking er et resultat av Kunnskapsdepartementet (KD) tidligere i år besluttet at universiteter og høgskoler skulle tildeles ekstra midler til egne studieplasser for flyktninger. Tildelingen kom som en følge av den nå pågående krigen i Ukraina.

I tildelingsbrevet fra KD het det at midlene «skal gi institusjonene økt utdanningskapasitet og fleksibilitet til å tilpasse nødvendige studietilbud, også nødvendige kurs, etter faktisk behov og etterspørsel».
 

"Nøkkelen til å bli integrert er språket. Og språket må læres på kort tid om man ønsker å komme i gang med studier og arbeid i det landet man har flyktet til."

Irina Engeness, dekan ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold.


Høgskolen i Østfold ble tildelt drøye 1.4 millioner kroner og disse brukes nå til igangsetting av et nettbasert intensivkurs i norsk med en kapasitet på 30 deltakere. Fristen for å søke om plass på språkkurset er 1.oktober.
Les mer om kurset og hvordan man søker. 

Får søkere fra hele Norge

- Det er spennende for oss å kunne tilby dette kurset som er HiØs bidrag til den norske dugnaden for å hjelpe Ukraina i den situasjonen som landet nå står i.

Det sier Irina Engeness, dekan ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold.

Det er ingen deltakeravgift for språkkurset som går over to semestre. Kurset er ikke utelukkende for ukrainske flyktninger, men er et tilbud for alle /flyktninger som befinner seg i Norge og har registrert seg her. Siden kurset åpnet for innsøking 1. september har det vært mange interessenter til kurset og det er registrert søkere fra hele landet. Blant disse er det mange ukrainere.

Engeness er selv fra Ukraina, men har bodd i Norge i over 20 år. Hun er ikke overrasket over at det nettopp er mange ukrainske flyktninger som har meldt interesse for kurset.  

- I Ukraina er det kultur for å ta utdanning og andelen med fullført skolegang er veldig høy, forklarer hun.

En vinn-vinn-situasjon

Høgskolen i Østfold er eier av kurset og det er fagressurser ved Fakultet for lærerutdanninger og språk som vil stå for den nettbaserte undervisningen. Det er ingen eksamener knyttet til selve kurset, men deltakerne må selv, eler med bistand fra høgskolen, melde seg opp til en nasjonal prøve etter gjennomført kursopplegg. 

Kurset omfatter totalt 160 undervisningstimer fordelt på 20 uker og med åtte online forelesninger per uke. Kurset er tilrettelagt for rask fremgang fra nybegynnernivå A1 til videregående nivå B1 og muligens B2. B2-nivå oppfyller de formelle kravene utenlandske studenter som må oppfylle for å studere ved norske universiteter.

Ifølge Engeness er kurset nyttig både for flyktninger som ønsker å fortsette påbegynte studier fra hjemlandet, for de som ønsker å studere før første gang og også de som ønsker å komme inn i det norske arbeidslivet.

- Nøkkelen til å bli integrert er språket. Og språket må læres på kort tid om man ønsker å komme i gang med studier og arbeid i det landet man har flyktet til, sier hun.

Engeness mener kurset er mer enn hjelp til mennesker i en vanskelig livssituasjon.

- Jeg tenker dette er en vinn-vinn situasjon. De som søker er interessert i å ta utdanning og vi ønsker oss flere studenter, sier dekanen.

Nå HiØ setter i gang kurset den 12. oktober håper hun det er med en fullsatt deltakerliste. Responsen hittil tilsier at det er en god mulighet for det.

- Vi opplever en stor pågang og får veldig mange henvendelser om dette kurset, sier Engeness.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 19. sep. 2022 13:57 - Sist endret 19. sep. 2022 13:57