Lærerutdanningsbarnehager 2025

Dette bildet er delt opp i tre. Første del av bildet viser inngangspartiet ved Høgskolen i Østfolds studiested i Halden, på en vintermorgen. Det midterste bildet viser tre personer som er i en samtale. Det siste bildet viser to barn som plukker høstløv på bakken.

Illustrasjonsfoto: HiØ, Colourbox.no og Colourbox.no

Lærerutdanningsbarnehager 2025

Lærerutdanningsbarnehager (LUB) er et av innsatsområdene i strateginotatet Lærerutdanning 2025. Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom barnehager og universiteter/høgskoler med ansvar for barnehagelærerutdanning.

Kontakt

Dersom du har spørsmål og vil vite mer om prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Beate Lund

Aktuelt

  • Bildet er en barnetegning av et tog
    Vår kollektive togreise 25. okt. 2022

    Styringsgruppa i Lærerutdanningsbarnehager 2025 har skrevet sitt første innlegg og fått det på trykk i tidsskriftet Barnehagefolk.

  • Bildet viser fire studenter som ser på en laptop.
    Vellykket Bachelortorg for barnehagelærerstudenter 29. sep. 2022

    Hele 60 studenter fra årets avgangskull i barnehagelærerutdanningene deltok på Bachelortorget. De fikk nyttige tips og idéer til arbeid med egen bacheloroppgave, som de snart skal i gang med.

Lærerutdanningsbarnehagene

Barnehagelærerutdanningen ved HiØ har samarbeidsavtaler med mange barnehager i gamle Østfold fylke om praksisopplæring i utdanningen. Fem av disse barnehagene er valgt ut som lærerutdanningsbarnehager og er dermed partnere i dette prosjektet. Barnehageeierne til disse barnehagene inngår også i prosjektet.

Samarbeidsprosjekter

I lærerutdanningsbarnehageskoleprosjektet samarbeider vi om flere prosjekter knyttet til barnehagelærerutdanningene. Vi samarbeider om studentenes praksisopplæring, hvor vi jobber for at studentene skal erfare en enhetlig praksisopplæring på campus og i praksisfeltet. Vi samarbeider også om undervisning og veiledning, og har som mål at vi utvikler kompetanse gjennom dette styrkede samarbeidet.