Marcus Axelsson

Institutt for språk, litteratur og kultur
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608347
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-089

Faglige interesser

Språk, litteratur, översättningsvetenskap, barn- och ungdomslitteratur, kultursociologi

Undervisning

Jeg underviser på programmene Master i norsk i skolen, mastersyklus på Masterprogrammet i lærerutdanning og på Bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning.

Bakgrunn

 • Doktorsexamen i nordiska språk från Uppsala universitet 2016.
 • Gästforskare vid University of California, Berkeley höstterminen 2013.
 • Masterexamen i översättningsvetenskap från Stockholms universitet 2011.
 • Gymnasielärarexamen från Örebro universitet 2006.
 • Kandidatexamen i svenska från Örebro universitet 2004.
 • Magisterexamen i engelska från Karlstads universitet 2002.
 • Kandidatexamen i franska från Karlstads universitet 2000.

Verv

Jeg er representant i Fakultet for lærerutdanninger og språks styre.

Samarbeid

Jeg er del av nettverket SNÖ (Svenskt nätverk för översättningsvetenskap) og The Graphic World of Children. Jeg leder også nettverket LAMUC (Languanges in the Multilingual Classroom.

Pågående prosjekter

 

Publikasjoner

 • Axelsson, Marcus (2021). Bærekraftperspektiver i pikeboken: refleksjoner om samspillet mellom menneske og natur i de norske og svenske oversettelsene av Helen Wells’ Vicki Finds the Answer (1947). I Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 144–166. doi: 10.18261/9788215050089-2021-07.
 • Axelsson, Marcus & Næsje, Ragnhild Louise (2021). Paratexts and Translation of the Exotic: The German, French, and English Covers of Maria Parr’s Vaffelhjarte and Tonje Glimmerdal. Barnboken. ISSN 0347-772X. 44. doi: 10.14811/clr.v44.579. Fulltekst i vitenarkiv
 • Axelsson, Marcus (2021). The Export, Translation and Consecration of Norwegian Children’s Literature: The Case of Maria Parr’s Novels. I Bjerring-Hansen, Jens; Jelsbak, Torben & Estera Mrozewicz, Anna (Red.), Scandinavian Exceptionalisms: Culture, Society, Discourse. Freie Universität Berlin. ISSN 978-3-932406-44-7. s. 507–528.
 • Axelsson, Marcus & Lindgren, Charlotte (2021). Översättning av kraftuttryck i de franska och svenska översättningarna av Maria Parrs Keeperen og havet. Barnboken. ISSN 0347-772X. 44. doi: 10.14811/clr.v44.561. Fulltekst i vitenarkiv
 • Axelsson, Marcus (2021). Helen Wells’ Peril over the Airport (1953): Norwegian and Swedish Translations of Gender. I Björk, Eva Margareta Lambertsson; Eschenbach, Jutta Cornelia & Wagner, Johanna M. (Red.), Women and Fairness: Navigating an Unfair World. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4365-5. s. 113–127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Axelsson, Marcus (2021). Contextualizing hypocrisy: "Harper Valley P.T.A." in Norwegian and Swedish. I Franzon, Johan F.I.; Greenall, Annjo Klungervik; Kvam, Sigmund & Parianou, Anastasia (Red.), Song Translation: Lyrics in Contexts. Frank & Timme. ISSN 978-3-7329-9334-5. s. 123–148.
 • Axelsson, Marcus (2020). Cherry Ames och Vicki Barr kommer till Skandinavien: Utgivningen av två amerikanska flickboksserier ur ett översättningssociologiskt perspektiv. I Svahn, Elin & Meister, Lova (Red.), Översättningsvetenskap i praktiken: om översättningar, översättare och översättande. Morfem förlag. ISSN 9789188419187. s. 69–101.
 • Axelsson, Marcus (2019). "That it is possible to overcome the difference between 'them' and 'us'": En Membership Categorization Analysis-studie av fredspristalen 2012. Språk och interaktion. ISSN 2242-2277. 5(1), s. 9–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Axelsson, Marcus (2019). War, Patriotism and Nationality in the Norwegian and Swedish Translations of Cherry Ames. Popular Culture Review. ISSN 1060-8125. 30(1), s. 95–122. doi: 10.18278/pcr.30.1.6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Axelsson, Marcus (2017). Mellom periferier - eller mellom periferi og semiperiferi? Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur. ISSN 2387-4880. s. 168–177.
 • Axelsson, Marcus; Gossas, Carina; Norberg, Ulf & Van Meerbergen, Sara (2015). En katts resa: Pettson och Findus på norska, tyska, nederlänska, franska och spanska. Kultur och lärande. ISSN 1403-6878. s. 61–71.
 • Axelsson, Marcus; Idevall, Karin Hagren; Kalm, Mikael; Nyström, Staffan; Petrulevich, Alexandra & Sahlée, Anna (2013). Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala: tre smärre studier. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. ISSN 0473-4351. s. 5–27.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsson, Marcus (2022). Vicki Barr løser mysteriet med LK20: bærekraft, oversettelse og norskfaget.
 • Axelsson, Marcus (2022). Ulike bilder på barn i Maria Parrs bøker.
 • Axelsson, Marcus (2021). Fourth LAMUC meeting: Teacher practices in the multilingual classroom.
 • Axelsson, Marcus (2021). Anna Kérchy & Björn Sundmark (red.), Translating and Transmediating Children's Literature. Barnboken. ISSN 0347-772X. doi: 10.14811/clr.v44.591.
 • Axelsson, Marcus (2021). Paratekstuell konsekrasjon av migrasjonslitteratur i Sverige, Norge og Danmark: Jonas Hassen Khemiris forfatterskap.
 • Axelsson, Marcus (2021). Third LAMUC meeting: Multilingualism in our study programs and research applications.
 • Axelsson, Marcus (2021). Oversatte bærekraftperspektiver i pikeboken.
 • Axelsson, Marcus (2021). Oversetteres kontekstualisering av hykleri: "Harper Valley PTA", "Fru Johnsen" og "Fröken Fredriksson".
 • Axelsson, Marcus & Kvam, Sigmund (2021). Det er ikke alltid sex og svarte får selger. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Axelsson, Marcus (2020). Second LAMUC meeting: Multilingualism in curricula and teaching materials.
 • Axelsson, Marcus; Svahn, Elin; Pleijel, Richard; Carlström Podlevskikh, Malin & Mendoza Åsberg, Lisa (2020). Glimtar från en nyutkommen antologi: Översättningsvetenskap i praktiken .
 • Axelsson, Marcus & Bjørke, Camilla (2020). Multilingualism and foreign language teaching: A Study of Norwegian Textbooks in French, German and Spanish​ .
 • Axelsson, Marcus & Lindgren, Charlotte (2020). Översättning av kraftuttryck i den franska och svenska översättningen av Maria Parrs Keeperen og havet (2017).
 • Axelsson, Marcus (2019). First network meeting for LAMUC (Languages in the multilingual classroom).
 • Axelsson, Marcus (2019). Oversettelse av økokritiske perspektiver i pikeboken: en studie av Helen Wells Lykke på reisen, Vicki!
 • Axelsson, Marcus (2018). Konflikterna inom Svenska Akademien ett sundhetstecken? Nya Wermlands-Tidningen. ISSN 1103-985X.
 • Axelsson, Marcus & Næsje, Ragnhild Louise (2018). Lena Lid's and Tonje Glimmerdal's journey to France, Germany and the UK: Visual and textual translations of the Norwegian heroine - a case study.
 • Axelsson, Marcus (2018). The Export, Translation and Consecration of Scandinavian Children’s Literature – the Case of Maria Parr and Sven Nordqvist.
 • Axelsson, Marcus (2018). Kan det være bra at det ikke blir delt ut en Nobelpris i litteratur i år? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Axelsson, Marcus (2017). Cherry Ames och Vicki Barr kommer till Skandinavien: en studie av utgivning och paratexter.
 • Axelsson, Marcus (2017). Engelskspråklige forfattere dominerer Nobelprisstatistikken. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Axelsson, Marcus (2017). Översättning i Skandinavien: en studie av tre översättare.
 • Axelsson, Marcus (2017). Arpents, Assas, Andersonville och miss - översättning av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur". LMS : Lingua. ISSN 0023-6330. s. 22–26.
 • Axelsson, Marcus (2015). Skönlitterär översättning i Skandinavien: En studie av tre översättare.
 • Axelsson, Marcus; Gossas, Carina; Norberg, Ulf & Van Meerbergen, Sara (2014). Pettson på export: Pettson och Findus på norska, tyska, nederländska, franska och spanska.
 • Axelsson, Marcus (2013). Translation Strategies, Techniques and Norms in Scandinavia: A Study of Three Translators.
 • Axelsson, Marcus (2012). Översättningsnormer och översättningsstrategier i Skandinavien: En studie av tre översättare och deras produktion.
 • Axelsson, Marcus (2016). ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur. Institutionen för nordiska språk. ISSN 978-91-506-2542-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 15. nov. 2021 10:24