Sakkyndig komite anbefaler NOKUT akkreditering av HiØ’s første doktorgradsprogram

Høgskolen har i dag mottatt sakkyndig rapport fra Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) som følge av vår søknad om akkreditering av doktorgradsprogrammet «Digitalisering og samfunn». Komiteens rapport anbefaler entydig akkreditering, og er positiv på alle punkter.

Trine og Lars-Petter

Trine Eker Christoffersen, forskningsdirektør og ansvarlig for akkrediteringssøknaden, og Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor. 

– Dette er en historisk og fantastisk gledelig dag. Et årelangt, strategisk og møysommelig arbeid har båret frukter, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen – som ikke legger skjul på at jubelen sto i taket da nyheten kom. Selv om vi nå skal gi NOKUT tilsvar, og endelig beslutning skal fattes av NOKUTs styre i desember – er det all grunn til å glede seg, både på vegne av institusjonen og regionen. At HiØ snart kan tilby utdanning på alle nivåer, løfter oss inn i den ligaen vi hører hjemme og vil bidra til ytterligere blomstring ved HiØ, sier han.

Det er all grunn til å feire, og det skal vi selvfølgelig også gjøre. Dette resultatet skal vi glede oss over og feire kollektivt, samtidig som en særlig takk går til de som har jobbet dag og natt for at dette nå blir virkelighet.

Publisert 2. nov. 2022 11:58 - Sist endret 2. nov. 2022 13:22