Aktuelt

Aktuelle saker

  • haoya18 Receives EU funding for 3 years 20. sep. 2018 12:33

    Norwegian Theatre Academy has been selected to receive EU funding from the programme Creative Europe to investigate hidden and neglected cultural heritage in 3 different and distinct places in Europe.

  • robot-og-barn_colourbox30819562 Når vi vokser opp med maskiner 19. sep. 2018 15:07

    Det skjer noe med oss mennesker når vi ikke lenger omgås andre mennesker. Når barna våre får sosiale roboter og virtuelle venner mister de viktig sosial trening. Våre eldre får myke robotdyr som roer dem ned, fordi vi reagerer på disse som om de er levende. Når vi vet at slike verktøy er effektive fordi de lurer oss, er vi da komfortable med å bruke dem?

  • bokbergen Ny internasjonal bok om språkforskning 19. sep. 2018 14:25

    Ny bok lansert i Bergen: Fire forskere fra Høgskolen i Østfold har bidratt til ei ny bok som viser at økt bevissthet om egen språkutvikling kan gi bedre språkopplæring.

Arrangementer