Aktuelle saker

bed, old factory,
Publisert Sep. 20, 2018 12:33 PM

Norwegian Theatre Academy has been selected to receive EU funding from the programme Creative Europe to investigate hidden and neglected cultural heritage in 3 different and distinct places in Europe.

Publisert 19. sep. 2018 15:07

Det skjer noe med oss mennesker når vi ikke lenger omgås andre mennesker. Når barna våre får sosiale roboter og virtuelle venner mister de viktig sosial trening. Våre eldre får myke robotdyr som roer dem ned, fordi vi reagerer på disse som om de er levende. Når vi vet at slike verktøy er effektive fordi de lurer oss, er vi da komfortable med å bruke dem?

Bilde fra Bergen av bokas medforfattere.
Publisert 19. sep. 2018 14:25

Ny bok lansert i Bergen: Fire forskere fra Høgskolen i Østfold har bidratt til ei ny bok som viser at økt bevissthet om egen språkutvikling kan gi bedre språkopplæring.

Publisert 17. sep. 2018 12:57

Høgskolen i Østfold har fått akkreditert spansk som målspråk i det eksisterende masterstudiet Fremmedspråk i skolen, som allerede tilbyr engelsk, fransk og tysk. Studiet starter opp høsten 2019, med søknadsfrist 1. mars.

Publisert 14. sep. 2018 14:46

Joakim Karlsen disputerte 7. september 2018 ved Universitetet i Oslo med sin doktorgrad «Reinventing Journalism: Supporting processes of invention and change in media worlds».

Illustrasjon - diabetes 1
Publisert 7. sep. 2018 11:10

Kronisk utmattelse er to til tre ganger så vanlig blant personer med type 1 diabetes sammenlignet med tall fra den norske bakgrunnsbefolkningen.

Publisert 7. sep. 2018 07:53

Onsdag 5. september ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. – Det er positivt at undersøkelsen viser 4 av 5 studenter i landet er fornøyde med sine studiesteder. Resultatene viser likevel at det grunn til bekymringer på flere av punktene, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 31. aug. 2018 10:03

NOKUT har akkreditert utdanningen Master in Green Energy Technology ved Høgskolen i Østfold ved Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad.

Publisert 30. aug. 2018 13:24

Under Forskningsdagene 2018 tilbyr vi deg litt ekstra kunnskap om veldig mye. Helt gratis.

Publisert 30. aug. 2018 09:00

Regjeringen vil bygge 2.200 nye studentboliger i 14 byer. Det største tilsagnet fikk Studentsamskipnaden i Østfold, som får bygge 220 boliger i Fredrikstad og 180 boliger i Halden.