Aktuelle saker

Publisert 30. juni 2021 08:45

Høgskolen i Østfold har mottatt i alt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI) som kan avlaste lærere og støtte elever i læringsprosess ved å analysere tekster og gi ulike typer automatiske tilbakemeldinger. 

Publisert 7. juni 2021 14:14

PODKAST: Frankrike har i flere år vært hjemsøkt av en spesifikk type kriminalitet: partnerdrap. Mer enn 100 kvinner drepes hvert år i Frankrike av sin partner eller tidligere partner. Hva gjør franske myndigheter for å forhindre disse drapene? Og hvor utbredt er partnerdrap i andre land i Europa?

Publisert 14. des. 2020 11:51

Det er faktisk noe personer som skal jobb med å forsvare og sikre organisasjoner mot nettangrep må prøve å forstå. Det trengs med andre ord mer enn kompetanse på programmering for å avsløre såkalte hackere. Høgskolen i Østfold med fler har nå fått gjennomslag for et stort EØS prosjekt som skal sikre denne kompetansen hos nettsikkerhetspersonell. 

Publisert 1. okt. 2020 12:54

Samarbeidet mellom sykepleiere og leger innenfor sikker farmasøytisk omsorg har forbedringspotensial, og mellom sykepleiere og farmasøyter er samarbeidet ganske dårlig. En fersk internasjonal studie viser at det er stor enighet blant disse yrkesgruppene om at dette bør endres.

Publisert 21. mai 2020 10:19

Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

Publisert 8. apr. 2020 10:47

En ny studie fra forskere ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold viser at det er behov for en større begrepsavklaring og opplæring av studenter slik at en felles situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid styrkes for å forebygge uønskede hendelser. 

LarsPetterJelsnessJorgensen.jpg
Publisert 7. feb. 2018 00:00
– Når innboksen flommer over at tilsynelatende smigrende og attraktive tilbud om alt fra internasjonale presentasjoner til inviterte tidsskriftspublikasjoner krever det et våkent og kritisk blikk for å skille ut det seriøse. For forskere på et tidlig stadium av karrieren kan det være særlig utfordrende, skriver prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen i innlegg på Rektoratets blogg.