Aktuelt

Aktuelle saker

  • colourbox_finance A systems approach to comprehend public sector accounting 16. aug. 2019 14:01

    A new article seeks to elaborate a framework for investigating public sector (government) accounting in terms of its relationship with the traditional budget.

  • skole_sprak_colourbox6551894_1980x1485 Ny bok om forskning og undervisning i språktilegnelse 1. juli 2019 13:10

    Boka «Teachability and learnability across languages» fyller et forskningsgap ved det at den undersøker både språktilegnelse, språkundervisning og språkvurdering og testing i lys av én bestemt språkinnlæringsteori, nemlig Prosessbarhetsteorien.

  • surfe-pa-nett_colourbox35771493 Big Data gjør dulting til skubbing 17. juni 2019 13:14

    NY FORSKNING. Forestill deg at jeg kan få deg til å gjøre det jeg ønsker at du skal gjøre, uten at du vet at jeg er involvert. Jeg tilpasser bare informasjonen du får, og også hvordan og når du får den. Jeg endrer litt på fremstillingen av valgalternativene du har, og bruker min kunnskap om dine tilbøyeligheter og svakheter til å lede deg akkurat dit jeg vil.