Aktuelt

Aktuelle saker

  • nettangrep_colourbox36270510 Millioner til å forske på bedre håndtering av nettangrep 21. mai 2020 10:19

    Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

  • joakimogkristinenyhetsbilde1980x1485 Full uttelling fra Forskningsrådet: Millionprosjekt skal utvikle Den Kulturelle Skolesekken 11. mai 2020 09:26

    Prosjektet pARTiciPED, med Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen i spissen, har fått tildelt 17 millioner kroner for å styrke samarbeidet mellom kultur- og skolesektoren i Den Kulturelle Skolesekken.

  • barn-pa-nettbrett_colourbox11862591_1485 Digitale verktøy gir viktig støtte i elevenes læring 5. mai 2020 14:19

    Det viser funn i forskningen til Irina Engeness ved Høgskolen i Østfold som presenteres i artikkelen: Teacher facilitating of group learning in science with digital technology and insights into students’ agency in learning to learn.