Aktuelt

Aktuelle saker

  • ForskergruppeFotoSigridEskestrandHoveid Forener undervisning, forskning og utviklingsarbeid 28. okt. 2019 13:23

    Hvordan kan vi eksperimentere med pedagogikk i det 21. århundre? Fem forskere fra Høgskolen i Østfold gir noen forslag i artikkelen «Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education», som de har publisert i en internasjonal artikkelsamling utgitt av det britisk-amerikanske forlaget Palgrave Macmillian.

  • nettundervisningirinaogmagnus Video som ressurs for læring på nett 21. okt. 2019 09:50

    – Engasjement er en viktig forutsetning for læring, og videoer er et av de mest sentrale verktøyene for å styrke studentenes engasjement i nettbasert læring, skriver Irina Engeness og Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold i en forskningsartikkel publisert i CEUR Workshop Proceedings.

  • motebord_colourbox3655295 "Deprivation of control" og norske multinasjonale selskaper 17. okt. 2019 10:51

    Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra tilsvarende i Norge. Et av de sentrale spørsmålene for multinasjonale bedrifter (MNC) er behovet for å etablere nye kontrollsystemer for å sikre innflytelse over datterselskaper i utlandet.