Aktuelt

Aktuelle saker

  • bilde_4_sam- FoU arbeid ble til en kapittel i bok om matkultur og barnelitteratur 14. okt. 2020 10:03

    Samira Jamouchi, kunstner og førstelektor i faget kunst og håndverk ved Avdeling for lærerutdanning og medlem i forskningsgruppen Kunst, kreativitet og innovasjon ved Høgskolen i Østfold, presenterte FoU arbeid på en nasjonal konferanse i Bergen i januar 2020, som skulle bli et kapittel i en ny bok om matkultur og barnelitteratur

  • helsepersonell_colourbox44146206 Sykepleiere og farmasøyter samarbeider for dårlig 1. okt. 2020 12:54

    Samarbeidet mellom sykepleiere og leger innenfor sikker farmasøytisk omsorg har forbedringspotensial, og mellom sykepleiere og farmasøyter er samarbeidet ganske dårlig. En fersk internasjonal studie viser at det er stor enighet blant disse yrkesgruppene om at dette bør endres.

  • robot_alex-knight-2ejcsulrwc8-unsplash Er det uetisk å bruke sosiale roboter i omsorgssituasjoner? 16. sep. 2020 15:07

    Forskning viser at roboter som har sosiale funksjoner kan ha positive effekter, både når det gjelder psykisk og fysisk helse. Samtidig trekker en rekke forskere frem de etisk problematiske aspektene knyttet til redusert menneskelig kontakt og en opplevd mangel på verdighet og respekt.

Arrangementer