Aktuelt

Aktuelle saker

 • delingsokonomi_colourbox26934011 How the sharing economy affects local housing and tourist markets 15. okt. 2019 09:03

  For tourist destinations, the peer-to-peer sharing-economy platform Airbnb is a double-edged sword. It provides income and taxes to municipalities, but the prevalence of a substantial number of Airbnb providers may lead to bottlenecks in rental housing markets. Regional planners and policy-makers in Norway and across the world have therefore begun to consider imposing restrictions to regulate this hitherto unregulated business model.

 • sykehus_colourbox29745269 Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre. 14. okt. 2019 12:34

  Som det første sykehuset i Norge, har sykehuset Østfold Kalnes blitt bygget med bare enerom. Men om pasientene foretrekker enerom fremfor fellesrom er ikke helt entydig i en ny undersøkelse.

 • kommunikasjon_colourbox33558725 Ny bok om oversettelse og tolking som sosio-kulturell samhandling 14. okt. 2019 10:13

  Professor fra HiØ bidrar i ny bok som analyserer oversettelse og tolking sett i lys av forskjellige kulturelle og sosiale rammebetingelser. Boken analyserer betydningen av den kommunikative handling som omgir oversettelsen – både rent teoretisk og med hensyn til forskjellige oversettelses- og tolkingstyper.

Arrangementer

 • Åpen konferanse: "Goda grannar, godt naboskap" 30. okt. 2019 09:00

  "Gode grannar og godt naboskap" er en åpen fagkonferanse om utfordringer og muligheter i virksomheter som lykkes med integrering.

 • 170409_untitled_027 Organisasjons- og ledelseskonferansen 2019 7. nov. 2019 09:00

  Torsdag 7. november 2019 arrangeres den første Organisasjons- og ledelseskonferansen ved Høgskolen i Østfold hvor en rekke foredragsholdere presenterer ny forskning innen organisasjon og ledelse på temaet det nye arbeidslivet.