Arrangementer

Kommende arrangementer

Bildet er sammensatt av 4 bilder, som er tatt ved tidligere avslutningsseremonier i Halden og Fredrikstad.
Tid og sted: 2. juni 2022 13:0014:30, Brygga kultursal, Halden

Denne dagen blir det en høytidelig markering for avgangsstudenter innen IT, økonomi og internasjonal kommunikasjon.

Studenter i Aud Max på Remmen
Tid og sted: 7. juni 2022 08:3015:30, Litteraturhuset i Fredrikstad


Seksjon for pedagogisk utvikling og læring og Utdanningskvalitetsutvalget arrangerer fagdag for alle høgskolens ansatte med tema forskning på egen undervisning og pedagogisk praksis. Hovedmålet med fagdagen er å, i fellesskap, legge til rette for inspirerende og tverrfaglig erfaringsutveksling ved å formidle FoU-aktivitet som foregår hos deltakerne, skaffe en oversikt over problemstillinger og temaer som er aktuelle, og føre sammen fremtidige FoU-partnere - på kryss av fakulteter og institutter. Velkommen skal du være!

Tid og sted: 8. juni 2022, Scandic City Hotell

Denne dagen blir det to høytidelige  seremonier  for avgangsstudenter ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon (HVO).

Tid og sted: 8. juni 2022 09:0013:00, A-421 Campus Fredrikstad

FNs Agenda 2030 utfordrer alle profesjoner i samfunnet – hvordan utfordres etikken?

Tid og sted: 8. juni 2022 11:3012:00, Biblioteket, Halden

I samarbeid med biblioteket inviterer læringsstøttesenteret til den niende episoden av 'Pausepraten: live'; et live-podkastkonsept hvor vi tar pulsen på ulike undervisnings- og forskningsmiljøer på høgskolen. Arrangementet streames live via høgskolens Vimeo-portal, og blir publisert som podkast-episoder i etterkant. Absolutt alle er velkomne! Mer informasjon på: læringsstøttesenterets nettressurs