Arrangementer

Kommende 5 dager

19 mai
Tid og sted: 19. mai 2022 10:00, Høgskolen i Østfold

Velkommen til nasjonal praksiskonferanse for BSV-utdanningene

Fristen for påmelding var onsdag 27. april kl. 15.00

Tid og sted: 19. mai 2022 12:0014:00, Biblioteket campus Halden

Våren 2022 er det 80 år siden lederne for den norske skolefronten møttes på Hartvig Nissen skole i Oslo. Hensikten med møtet var å utvikle en samlet motstandslinje mot Quisling-regjeringens fremstøt for å ensrette den norske skolen etter nazistisk modell.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 25. mai 2022 19:0020:00, Litteraturhuset i Fredrikstad

Ledere i offentlig sektor bør ha tekniske ferdigheter og forståelse, vise evne til empati og ha sosiale ferdigheter og forståelse, forstå kulturen i virksomheten, og verdsette mangfoldet blant sine medarbeidere og brukere. Hvordan kan du lykkes med dette?

Bildet er sammensatt av 4 bilder, som er tatt ved tidligere avslutningsseremonier i Halden og Fredrikstad.
Tid og sted: 2. juni 2022 13:0014:30, Brygga kultursal, Halden

Denne dagen blir det en høytidelig markering for avgangsstudenter innen IT, økonomi og internasjonal kommunikasjon.

Tid og sted: 7. juni 2022 08:3015:30, Litteraturhuset i Fredrikstad


Seksjon for pedagogisk utvikling og læring og Utdanningskvalitetsutvalget arrangerer fagdag for alle høgskolens ansatte med tema forskning på egen undervisning og pedagogisk praksis. Hovedmålet med fagdagen er å, i fellesskap, legge til rette for inspirerende og tverrfaglig erfaringsutveksling ved å formidle FoU-aktivitet som foregår hos deltakerne, skaffe en oversikt over problemstillinger og temaer som er aktuelle, og føre sammen fremtidige FoU-partnere - på kryss av fakulteter og institutter. Velkommen skal du være!

Tid og sted: 8. juni 2022, Scandic City Hotell

Denne dagen blir det to høytidelige  seremonier  for avgangsstudenter ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon (HVO).

Tid og sted: 8. juni 2022 09:0013:00, A-421 Campus Fredrikstad

FNs Agenda 2030 utfordrer alle profesjoner i samfunnet – hvordan utfordres etikken?