P-kart studiested Halden

Parkering skal skje på oppmerkede plasser. Eiere av feilparkerte biler risikerer å bli bøtelagt av Halden kommune.

Les rutiner for parkering under kartet

PARKERINGkartRemmen2016.jpg

Rutiner for parkering

Parkering er gratis for studenter og ansatte på de store områdene i nord. I tillegg er det skiltet til midlertidige reserveplasser på motsatt side av BRA-veien.

VIKTIG! Parkeringskortene for El-bil plassene er grønne og utstedes på servicetorget ved studiested Halden. Merk at for å få p-kort til plasser for el-bil så må avstand mellom hjem og studiested være minimum 20 kilometer (en vei).

Det er også et avgiftbelagt område lengst syd, spesielt for å sikre ledig plass til gjester, men ellers åpent for alle for kr. 10 pr.time.

For ansatte med rødt eller gult kort er det reserverte plasser i syd. Kort skal alltid legges synlig gjennom frontruta.

For HC-brukere er det merkede plasser foran hovedinngang, gyldig HC-kort må legges synlig.

For å sikre ryddig parkering uten innestengning og ødelagte grøntarealer,har det vist seg helt nødvendig å ha kontroll på korrekt parkering, dvs. ALLE HJUL INNENFOR 2 STRIPER PÅ OPPMERKEDE FELT.

Feilparkering eller manglende synlig reservert-kort eller billett, vil medføre bøtlegging, p.t. kr. 500, som tilfaller kommunens parkeringsetat for drift av kontrollarbeidet, ikke til HiØ. Ved ekstreme tilfeller av feilparkering kan borttauing bli aktuelt uten varsel, for bileiers regning.
Alle anvisninger og betingelser fremgår av tydelige skilt på områdene.

Publisert 26. apr. 2018 14:52 - Sist endret 20. juni 2018 08:28