English version of this page

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Fast ansettelse i undervisnings- og forskerstilling forutsetter utdanningsfaglig kompetanse. Høgskolen i Østfold stiller krav til at alle, som et minimum, må ha pedagogisk basiskompetanse og kompetanse innenfor digitale læringsmetoder.

Minimumskompetanse

Høgskolen i Østfold (HiØ) krever følgende basiskompetanse for fast ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger:

 • gjennomført studium i praktisk høgskolepedagogikk eller tilsvarende (minimum 200 timer)
 • kurs i digitale undervisningsformer (minimum 50 timer)

Dersom du ikke fyller kravet til utdanningsfaglig kompetanse, gjøres ansettelsen betinget i inntil to år fra tiltredelse, jf styrevedtak 49/19. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Førsteamanuensis

Forskriften krever: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå).

Dokumentasjon: Den utdanningsfaglige kompetansen skal dokumenteres i en pedagogisk mappe. Eksempler på slik dokumentasjon kan være:

 • dokumentasjon på gjennomførte kurs i universitets- og høgskolepedagogikk, annen pedagogisk utdanning og/eller kurs i digitale læringsformer
 • beskrivelse av undervisningserfaring og bruk av ulike undervisnings- og vurderingsformer, herunder digitale læringsformer
 • beskrivelse av erfaring med utvikling av studieplaner, emnebeskrivelser og/eller egen undervisning med særlig vekt på læringsutbytte
 • beskrivelse av din erfaring med å veilede studenter, enkeltvis og i grupper
 • beskrivelse av hvordan du bruker evalueringer for å utvikle og forbedre egen undervisning og veiledning
 • refleksjoner over egen undervisning og veiledning

Professor

Forskriften krever: I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Dokumentasjon: Den utdanningsfaglige kompetansen skal dokumenteres i en pedagogisk mappe. Eksempler på slik dokumentasjon kan være:

 • dokumentasjon på gjennomførte kurs i universitets- og høgskolepedagogikk, annen pedagogisk utdanning og/eller kurs i digitale læringsformer
 • beskrivelse av dine erfaringer med bruk av ulike undervisnings- og vurderingsformer, herunder digitale, med tanke på å øke studentenes læringsutbytte
 • beskrivelse av hvordan du bruker tilbakemeldinger for å forbedre og utvikle  studieprogram, emner og/eller egen undervisning og veiledning
 • dokumentasjon på bred veiledningserfaring, gjerne på master- og doktorgradsnivå
 • kollegaveiledning og deling av læring
 • dokumentasjon på ledelse og/eller utvikling av studieprogram
 • deltagelse i interne/nasjonale/internasjonale fora som bidrar til utvikling av utdanningskvalitet og av eget fags utdanningspraksis og innhold
 • refleksjoner over egen undervisning og veiledning

Utfyllende informasjon

 

Publisert 11. nov. 2019 14:49 - Sist endret 28. feb. 2020 09:42