Programmet tar ikke opp nye studenter

Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Delvis nettbasert med webinarer og fysiske samlinger på Høgskolen i Østfold og eksterne studiesteder.

Er du fagansatt ved Høgskolen i Østfold eller i annen tilsvarende stilling i universitets- og høgskolesektoren og ønsker å få basiskompetanse i høgskolepedagogikk? 

Trenger du studiet i høgskolepedagogikk for å få fast undervisningsstilling ved Høgskolen i Østfold? 

Vil du lære mer om didaktiske modeller og perspektiver og øke din kompetanse i bruk av digitale verktøy og medier i undervisning og læring? 

Da er dette studiet noe for deg! 

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Fellestjenesten,
Førstelektor Hanne Schou Røising / Høgskolelektor Håkon Naasen Tandberg