English version of this page

Administrasjonen ved høgskolen

Høgskolen i Østfold sin samlede administrasjon består av syv avdelinger med hvert sitt ansvarsområde. Prorektor for utdanning og prorektor for forskning og formidling leder hver sine administrative enheter og direktør for støttetjenester leder resterende enheter i administrasjonen.

Publisert 2. mai 2018 17:34 - Sist endret 9. sep. 2022 13:33