English version of this page

Administrasjonen ved høgskolen

Høgskolen i Østfold sin samlede administrasjon består fra 1.1.2020 av syv avdelinger med hvert sitt ansvarsområde. Høgskoledirektøren leder administrasjonen.

Publisert 2. mai 2018 17:34 - Sist endret 7. jan. 2021 15:59