Høgskolens organisering

Høgskolestyret

Les mer om styret ved Høgskolen i Østfold, medlemmer og sakslister/protokoller.

Organisasjonskart

Les mer om hvordan vi er organisert, og se vårt organisasjonskart.

Søk etter enheter

Finn enheter og avdelinger. Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Høgskolens ledelse

Høgskolen ledes av rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, prorektor Annette Veberg Dahl og prorektor Kristi Grønvold Bache. Carl-Morten Gjeldnes er direktør for støttetjenester.

Fakultet og faglige enheter

Høgskolen i Østfold er delt opp i tre fakultet, ett akademi og et senter.

Kriseteam

Høgskolens kriseteam består av representanter fra ledergruppen. Teamet ledes av rektor.

Administrasjonen

Høgskolen i Østfold sin samlede administrasjon består av syv avdelinger med hvert sitt ansvarsområde. Prorektor for utdanning og prorektor for forskning og formidling leder hver sine administrative enheter og direktør for støttetjenester leder resterende enheter i administrasjonen.

Studentombud

Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student.