Høgskolens organisering

Høgskolestyret

Les mer om styret ved Høgskolen i Østfold, medlemmer og sakslister/protokoller.

Søk etter enheter

Finn enheter og avdelinger. Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Høgskolens ledelse

Høgskolen ledes av rektor Hans Blom. Prorektor for forskning er Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Høgskoledirektør er Carl-Morten Gjeldnes.

Fagavdelinger

Høgskolen i Østfold er delt opp i fem fagavdelinger, ett akademi og et senter.

Administrasjonen

Høgskolen i Østfold sin samlede administrasjon består av en fellesadministrasjon og to studiestedsadministrasjoner