Høgskolens organisering

Høgskolestyret

Les mer om styret ved Høgskolen i Østfold, medlemmer og sakslister/protokoller.

Organisasjonskart

Les mer om hvordan vi er organisert, og se vårt organisasjonskart.

Søk etter enheter

Finn enheter og avdelinger. Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Høgskolens ledelse

Høgskolen ledes av rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, prorektor Annette Veberg Dahl, prorektor Jo Ese og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

Fagavdelinger

Høgskolen i Østfold er delt opp i fem fagavdelinger, ett akademi og et senter.

Administrasjonen

Høgskolen i Østfold sin samlede administrasjon består fra 1.1.2020 av syv avdelinger med hvert sitt ansvarsområde. Høgskoledirektøren leder administrasjonen.

Studentombud

Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student.