Organisasjonskart for HiØ

Organisasjonskart for Høgskolen i Østfold.

Overordnet organisasjonskart

Se organisasjonskartet i større utgave - med navn på leder.

Organisasjonskartet under er klikkbart, og tar deg til enhetens/personens nettside.

 

OrganisasjonskartHøgskolestyret Rektor Høgskoledirektør Prorektor for utdanning Prorektor for samhandling og samfunsskontakt InformasjonssjefCSOAvdeling for helse og velferd Avdeling for informasjonsteknologiAvdeling for ingeniørfagAvdeling for lærerutdanningAvdeling for økonomi, språk og samfunnsfagAkademi for scenekunstNasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i utdanningenAvdeling for campustjenesterAvdeling for forskningsstøtte og bibliotekAvdeling for IKTAvdeling for organisasjon og tjenesteutviklingAvdeling for studieadministrasjonAvdeling for økonomi og virksomhetsstyringHiØ VIDERE

Administrasjonen

Se organisasjonskartet i større utgave.

Høgskoledirektør

Avdeling for helse og velferd

Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for ingeniørfag

Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Akademi for scenekunst

Publisert 28. aug. 2018 08:48 - Sist endret 1. juli 2020 09:48