Organisasjonskart for HiØ

Organisasjonskart for Høgskolen i Østfold.

Overordnet organisasjonskart

 

Høgskolestyret Rektor Høgskoledirektør Prorektor for utdanning Prorektor for samhandling og samfunsskontakt InformasjonssjefCSOAvdeling for helse og velferd Avdeling for informasjonsteknologiAvdeling for ingeniørfagAvdeling for lærerutdanningAvdeling for økonomi, språk og samfunnsfagAkademi for scenekunstNasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i utdanningenAvdeling for campustjenesterAvdeling for forskningsstøtte og bibliotekAvdeling for IKTAvdeling for organisasjon og tjenesteutviklingAvdeling for studieadministrasjonAvdeling for økonomi og virksomhetsstyringHiØ VIDERE

Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Fakultet for lærerutdanninger og språk

Akademi for scenekunst

 

Publisert 28. aug. 2018 08:48 - Sist endret 24. mai 2022 13:59