Høgskolestyret

Høgskolestyret 2018. Fra venstre Hedvig Bergem, Carl-Morten Gjeldnes, Arnstein Hjelde, Björn Brorström, Ole-Gunnar Søgnen, Hans Blom, Fredrik Skjerve, Mona Fineide, Kari Strande, Karina Desiré Wauthier, Karine Stjernholm, Berit Kjeldstad. Foto: HiØ.

Medlemmer / varamedlemmer

Se styrets medlemmer og varamedlemmer på Høgskolestyret sin utvalgsside

Styrepapirer

Se vår utvalgsside for styrepapirer.

For innsyn i styrerpapirer for styremøter frem til 1.7.2014 må du ta kontakt med vårt arkiv.

Publisert 26. apr. 2018 13:48 - Sist endret 6. mai 2019 08:49