Høgskolestyret

Høgskolestyret 2019 ved Høgskolen i Østfold. Foran fra venstre: Arnstein Hjelde, Karine Stjernholm, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Mona Jerndahl Fineide og Ole-Gunnar Søgnen. Bakre rekke fra venstre: Maria Lehmann, Hedvig Maria Bergem, Martin Lundkvist Skantzen, Berit Kjelstad og Kari Strande.

Medlemmer / varamedlemmer

Se styrets medlemmer og varamedlemmer på Høgskolestyret sin utvalgsside

Styrepapirer

Se vår utvalgsside for styrepapirer.

For innsyn i styrerpapirer for styremøter frem til 1.7.2014 må du ta kontakt med vårt arkiv.

Publisert 26. apr. 2018 13:48 - Sist endret 7. feb. 2020 15:51