Høgskolens ledelse

Høgskolen ledes av rektor Hans Blom, prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

Ledergrupper

Høgskolen har to ledergrupper.

Faglig ledergruppe

 • Hans Blom, rektor
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, prorektor
 • Carl-Morten Gjeldnes, høgskoledirektør
 • Geir Torgersen, dekan Avdeling for ingeniørfag
 • Harald Holone, dekan Avdeling for informasjonsteknologi
 • Terje Grøndahl, dekan Avdeling for helse- og velferd
 • Trond Hammervoll, dekan Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
 • Kjersti Berggraf Jacobsen, dekan Avdeling for lærerutdanning
 • Anne-Berit Løland, administrativ leder Akademi for scenekunst
 • Steinar Nybøle, leder Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
 • Fahad Said, studentleder

Administrativ ledergruppe

 • Carl-Morten Gjeldnes, høgskoledirektør
 • Gaute Storås, HR-direktør
 • Trine Eker Christoffersen, forskningsdirektør
 • Beth Linde, studiedirektør
 • Henrik Biørnstad, økonomidirektør
 • Jørgen H. Grønlund, IKT-direktør
 • Morten Skaug, leder HiØ VIDERE
 • Tore Petter Engen, informasjonssjef
 • Else H. Nordheim, biblioteksleder
 • Christina Berger, arkivleder
 • Jan Lorang Brynhildsen, administrasjonssjef studiested Fredrikstad
 • Elin Corneliussen, administrasjonssjef studiested Halden
Publisert 27. apr. 2018 12:44 - Sist endret 12. sep. 2018 10:11