Høgskolens ledelse

Høgskolen har fra 1.8.2021 enhetlig ledelse, og ledes av tilsatt rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Rektor

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

  • Tilsatt rektor fra 1.8.2021-31.7.2025
  • Innstiller saker til høgskolestyret og er høgskolestyrets sekretær.

Les mer og se kontaktinformasjon

Prorektor for utdanning

Prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl

Annette Veberg Dahl

Les mer og se kontaktinformasjon

Prorektor for forskning og formidling

Prorektor Kristi Cecilie Grønvold Bache

Kristi Cecilie Grønvold Bache

Les mer og se kontaktinformasjon

Direktør for støttetjenester

Kontakt for pressen

Avtal gjerne med informasjonssjef Tore Petter Engen for å komme i kontakt med høgskolens ledelse.

Rektors ledergrupper

Høgskolen har tre ulike ledergrupper. Dette er de formelle ledergruppene til rektor. I tillegg vil det være uformelle ledergrupper og ledergrupper til andre ledere.


Roller
Rektors
ledergruppe
Faglig
ledergruppe
Formelt faglig
ledermøte
Rektor X X X
Prorektor utdanning X (X) X
Prorektor forskning og formidling X (X) X
Dekan IIØ   X X
Dekan LUSP   X X
Dekan HVO   X X
Direktør for støttetjenester X   X
Avdelingsleder akademiet     X
Studentleder     X
Informasjonssjef     (X)

(x) deltar ved behov

Se innkallinger/referat fra de formelle faglige møtene

Publisert 27. apr. 2018 12:44 - Sist endret 13. juli 2022 09:15