Brukernære tjenester

  • Førstelinje/IT-vakt

  • Arbeidsplassutstyr

  • IT-anskaffelsesprosesser og -innkjøp

  • Applikasjons- og programvareforvaltning

  • Brukeradministrasjon

  • Lisensforvaltning

  • 2.-linje for IT-vakt

  • 2.-linje for undervisningsnære tjenester

  • Lærlingeansvar

Publisert 20. des. 2019 13:14 - Sist endret 20. aug. 2021 12:13