Om enheten

HiØ VIDERE er høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet og skal ivareta all eksternfinansiert etter- og videreutdanning for høgskolens tre fakulteter. Enheten har ni ansatte og kontor ved studiested Fredrikstad og Halden.

I samarbeid med fagavdelingene tilbyr HiØ VIDERE kompetanseheving i form av:

  • Etterutdanning (ikke studiepoenggivende)
  • Videreutdanning og deltidsstudier (studiepoenggivende) 

Etterutdanning

Etterutdanning tilbys som korte og effektive fagkurs, som gir oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Fagkurs kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.

Videreutdanning og deltidsstudier

Videreutdanning og deltidsstudier tilbys som studietilbud på kveldstid/weekend/nettbasert og kan kombineres med jobb. Studiene er underlagt ordinære eksamens- og vurderingsordninger, og gir uttelling i form av studiepoeng. Utforsk studietilbudet!

Skreddersøm av etter- og videreutdanning

HiØ VIDERE kan skreddersy etter- og videreutdanning på oppdrag fra næringsliv og offentlig virksomhet. I samarbeid med fagavdelingene kan kurs og studier tilpasses behovene i din virksomhet. Som oppdragsgiver bestemmer du selv oppdragets omfang, varighet og studiested.

Publisert 30. apr. 2018 10:33 - Sist endret 14. sep. 2022 09:54