Tove Sørum

Seksjon for studenttjenester
English version of this page Stilling
Seniorkonsulent
Kontakt
+4769608384
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

  • Studieveiledning
  • Studieadministrative oppgaver

Bakgrunn

  • Cand. Philol.  Hovedfag i kunsthistorie, Universitetet i Oslo
  • Cand. Mag. Internasjonale kultur- og samfunnsstudier, Universitet i Oslo
  • Videreutdanning i personaladministrasjon/personalledelse, Høgskolen i Østfold

 

Emneord: Studiekonsulent for språkstudiene ved HiØ. Studieveiledning, årsstudier og påbyggingsstudier i språk, bachelor i språk og master i fremmedspråk i skolen.
Publisert 12. juni 2018 16:42 - Sist endret 2. juni 2022 13:14