Høgskolens ledelse

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold

Høgskolen ledes fra 1.8.2021 av rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Dette er de formelle ledergruppene til rektor. I tillegg vil det være uformelle ledergrupper og ledergrupper til andre ledere.

Rektors ledergrupper

Høgskolen har tre ulike ledergrupper.


Roller
Rektors
ledergruppe
Faglig
ledergruppe
Formelt faglig
ledermøte
Rektor X X X
Prorektor utdanning X (X) X
Prorektor forskning og formidling X (X) X
Dekan IIØ   X X
Dekan LUSP   X X
Dekan HVO   X X
Direktør for støttetjenester X   X
Avdelingsleder akademiet     X
Studentleder     X
Informasjonssjef     (X)

(x) deltar ved behov

Se innkallinger/referat fra de formelle faglige møtene

Publisert 27. apr. 2018 12:44 - Sist endret 29. juli 2021 12:48