Bistand ved varsling

Studentombudet gir bistand i saker som omhandler varsling av kritikkverdige forhold. Det være seg informasjon og råd forut for at varslet gis, eller i etterkant i form av støtte og veiledning.

Eksempler på typen av varsler kan være i saker hvor du som student:

  • Har blitt utsatt for diskriminering, trakassering, mobbing e.l.
  • Har opplevd brudd på forsvarlighet, interne retningslinjer, gjeldende lovverk eller avtaleverk.
  • Har opplevd svikt i sikkerhetsrutiner, HMS og/eller feil og mangler som kan medføre fare for liv og helse.
  • Har blitt utsatt for straffbare forhold.

Studentombudet kan også henvise til relevante instanser eller aktører som har rett type kompetanse i din sak.

Publisert 11. feb. 2019 14:16 - Sist endret 11. feb. 2019 14:52