Hva gjør studentombudet?

Studentombudet gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til din studiesituasjon.

For å sikre at dine rettigheter som student blir ivaretatt, kan Studentombudet blant annet:

 • Gi informasjon og opplæring i relevant lovverk og rettigheter.
 • Gi råd om hva du kan og bør foreta deg i din sak eller ved varsling av kritikkverdige forhold.
 • Gi en vurdering av om saken din har vært korrekt og forsvarlig behandlet, og eventuelt hjelpe deg med å klage.
 • Legge til rette for å løse en sak på laveste mulig nivå ved institusjonen, dersom saken er egnet til det.
 • Holde kurs og opplæring til studenttillitsvalgte.
 • Orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige eller prinsipielle saker.
 • Rapportere om ombudets virksomhet i halvårsrapporter som legges frem for styret og LMU som orienteringssaker.

Studentombudet gjør ikke

Studentombudet kan ikke:

 • Fatte vedtak eller instruere saksbehandlere eller HiØ i den enkelte sak.
 • Opptre som partsrepresentant, herunder fungere som talsperson eller advokat.
 • Foreta undersøkelser uten studentens samtykke i den enkelte sak.
 • Pålegge studenter å identifisere seg.
Publisert 11. feb. 2019 14:54 - Sist endret 11. feb. 2019 14:56