Høgskolestyret

Høgskolestyret er høgskolens øverste organ.

Bildet viser høgskolens styre samlet på campus Halden.

Høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold samlet 23. november 2021. 

Ekstern styreleder Berit Kjeldstad
Ekstern styreleder Berit Kjeldstad
Foto: NTNU

Berit Kjeldstad er fra 1.8.21 styrets leder. Hun er eksternt oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Høgskolestyret har

  • tre eksterne medlemmer, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
  • fire medlemmer som er tilsatt i undervisnings- og forskerstillinger
  • ett medlem som er tilsatt i teknisk-administrativ stilling
  • to medlemmar som er studenter

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er møtesekretær.

Medlemmer / varamedlemmer

Se styrets medlemmer og varamedlemmer på Høgskolestyret sin utvalgsside

Styrepapirer

Se vår utvalgsside for styrepapirer.

For innsyn i styrerpapirer for styremøter frem til 1.7.2014 må du ta kontakt med vårt arkiv.

Publisert 26. apr. 2018 13:48 - Sist endret 2. juni 2022 08:52