Pressekontakt

Høgskolens offisielle talsperson i de fleste saker er rektor. Seksjon for marked og kommunikasjon kan hjelpe deg å komme i kontakt med både rektor og andre rette talspersoner ved Høgskolen i Østfold, enten det gjelder FoU saker, studiesaker eller annet.

Pressekontakt for Høgskolen i Østfold:

Ledelsen ved Høgskolen i Østfold:

Publisert 30. apr. 2018 09:48 - Sist endret 2. juni 2022 09:02