Oppgaveskriving og innlevering

Innleveringsoppgaver 

Innleveringsoppgaver kan være både arbeidskrav og eksamen. Eksempler er mappebidrag, fagoppgave, prosjektoppgave, hjemmeeksamen og semesteroppgave.

Forsider til oppgaver/arbeidskrav 

Når du skal levere inn en oppgave må du først og fremst følge de retningslinjer som er satt for den aktuelle oppgaven. Disse kan komme fram i emnebeskrivelsen og/eller som egne retningslinjer som publiseres av faglærer/veileder i Canvas.

Høgskolen har følgende forsidemaler til bruk ved innlevering av oppgaver:

Egenerklæring

Du plikter å kjenne til hvilke regler som gjelder i tilknytning til bruk av hjelpemidler/kilder til den enkelte eksamen/avsluttende vurdering og andre studentarbeider (f.eks. arbeidskrav). Du plikter også å kjenne til hva som anses som fusk/forsøk på fusk i tilknytning til bruk av hjelpemidler/kilder. Du bekrefter å kjenne til denne når du semesterregistrerer deg i Studentweb. Les hele egenerklæringen her.

 

Masteroppgave

Generelt for alle masterstudier

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen i masteroppgave gjøres ved å registrere utdanningsplanen i Studentweb innen 15. september (høst) og 15. januar (vår).

Levering av masteroppgaven

Masteroppgaven skal avleveres på følgende måte:

  • Digitalt: Oppgaven leveres digitalt (form avklares med avdelingen).
  • Papir: Antall eksemplarer avklares med avdelingen og leveres innbundet til ditt lokale eksamenskontor sammen med utfylt skjema for egenerklæring og publiseringstillatelse (se nedenfor).
Skjemaer

Spesielt for Masterstudium i anvendt informatikk

Masteroppgaven leveres i to papireksemplarer (til veileder og sensor) evt. med vedlegg av materiale som ikke kan skrives ut på papir (normalt på CD/DVD ) + en CD/DVD med alt materiale. Tekstdokumenter på CD skal være i HTML, pdf og/eller word-format. Vedlegg kan være på orginalformat (programkode, bilder, lyd, video, osv).

Det er tre faste innleveringsdatoer for masteroppgaver i løpet av året: 15. mai, 1. oktober og 1. februar. I praksis kan man levere tidligst en uke før denne fristen, og senest kl 15.00 på dagen for fristen. Faller fristen på en fridag, forskyves fristen til første virkedag etter dette. Kan man ikke levere til en frist, må man vente på neste innleveringsdato før man kan levere. Går man ut over normert tid har man ikke rett på veiledning (med mindre man har gjort avtale om annet). I tillegg er det en bestemmelse i våre forskrifter som setter en maksimaltid på to år på masteroppgaven.

Sensurfrist er normal 3 uker, med mulighet for forlengelse p.g.a ferie e.l.

Bacheloroppgave

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen i bacheloroppgaven gjøres ved å bekrefte utdanningsplanen i Studentweb innen 15. september (høst) og 15. januar (vår).

Levering av bacheloroppgave

Hvis ikke annet er oppgitt, leveres oppgaven på følgende måte:

Papir: Minimum 3 eksemplarer (antall avklares med avdelingen) leveres innbundet. 
Digitalt (form avklares med avdelingen).

Forsidemaler

Ressurssider fra biblioteket

Publisert 25. mai 2018 13:09 - Sist endret 24. sep. 2018 14:27