Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB31221 Betongkonstruksjoner (Høst 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag -bygg og miljø, studieretning «konstruksjons- og materialteknikk», samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet/studieretningen.

Absolutte forkunnskaper

IRF14221 Mekanikk, IRF10721 Ingeniørmatematikk og IRB26221 Prosjektering av konstruksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

IRB21519 Konstruksjonsteknikk.

Undervisningssemester

5.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kan definere betongens dimensjoneringskriterier i brudd- og bruksgrensetilstand

 • kan vurdere valg av fundamenteringssystem

 • kan forklare spennarmeringens virkemåte og praktisk utførelse i forskjellige konstruksjonstyper

 • kjenner generell utførelse av betongelementbygg

 • kan vurdere betongens egenskaper i et miljøperspektiv (karbonavtrykk, sirkulærøkonomi, energibruk, livssyklusanalyse)

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • kontrollere betong i brudd- og bruksgrensetilstand

 • bestemme knutepunktløsninger for enkle systemer i betong

 • dimensjonere plasstøpte søyle og stripefundamenter

 • dimensjonere plasstøpte dekker, bjelker og søyler

 • dimensjonere og kjenner utførelsen til de vanligste typene betongelementer

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • delta i diskusjoner rundt bæresystem i enkle bygninger

 • arbeide selvstendig med dimensjonering av enkle betongkonstruksjoner

 • redegjøre for hvordan spennarmering virker i ulike konstruksjoner

Innhold

• Plasstøpt betong: Dimensjonering av dekker, bjelker og søyler

• Plasstøpt betong: Dimensjonering av fundamenter

• Plasstøpt betong: Bruksgrensetilstand

• Betongelementer

• Spennbetong

• Betong i et miljøperspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

4 øvinger

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

 

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.
Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018 - Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

 

S. I. Sørensen (2013), Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Fagbokforlaget.

 

Betongelementbøkene Bind A-C

 

Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:49