Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jeovan Faleiro De Freitas
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB31321 Stål- og trekonstruksjoner (Høst 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, studieretning «konstruksjon- og materialteknikk», samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet

Absolutte forkunnskaper

IRF14221 Mekanikk, IRF10721 Ingeniørmatematikk, IRB21519 Konstruksjonsteknikk og IRB26221 Prosjektering av konstruksjoner

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

Studenten 

 • kan vurdere dimensjoneringskriterier i brudd- og bruksgrensetilstand for stål- og trekonstruksjoner. 

 • kan redegjøre for både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for prosjektering av stål- og trekonstruksjoner 

 • kan designe enkle knutepunkt for stål og trekonstruksjoner 

 • kan vurdere hvilke bruddsituasjoner som kan oppstå i valgt statisk system 

 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere elementer, forbindelser og systemer i materialene stål og tre. 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har grundig oversikt over stål- og trekonstruksjoners bæreevne iht. NS-EN. 

 • kan benytte aktuell fagterminologi. 

 • kan delta i diskusjoner rundt bæresystem i stål- og tre i enkle bygninger 

 • kan arbeide selvstendig med dimensjonering av enkle stål- og trekonstruksjoner 

Innhold

 • Dimensjonering av bjelke og søylesystemer i stål- og tre. 

 • Knutepunktdesign 

 • Avstivingssystemer - grunnleggende beregningsprinsipper 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger. 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

4 individuelle øvinger 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer 

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.
Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1993 del 1-1 og 1-8, NS-EN 1995 

 

Europeisk standarder: EN 1993 del 1-1 og 1-8, EN 1995 

 

J. Porteous, A. Kermani (2007), Structural timber design to Eurocode 5, Blackwell Publishing. 

 

J. Porteous, P. Ross (2013), Designers' guide to Eurocode 5: design of timber buildings EN1995-1, ICE publishing. 

 

P. K. Larsen (2015), Dimensjonering av stålkonstruksjoner, Tapir akademiske forlag. 

B. Aasen (2010), Stål Håndbok Del 3, Norsk Stålforbund. 

 

N.S. Trahair, M.A. Bradford, D.A. Nethercot, L. Gardner (2008), The behaviour and design of steel structures to EC3, 4th edition, Taylor&Francis. 

 

L. Gardner, D.A. Nethercot (2005): Designers¿ guide to EN1993-1-1 Eurocode 3: design of steel structures, Thomas Telford Publishing. 

 

Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:50