Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Mikjel Thorsrud
Undervisningsspråk:
Emnet undervises normalt på norsk, men ved deltagelse av internasjonale studenter vil undervisning bli gitt på engelsk.
Varighet:
½ år

IRF24021 Vektoranalyse (Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • Bygg og miljø

 • Elektro – elektronikk og grønn energi

 • Maskin – digital konstruksjon og automatisering

Samt for TRESS og Y-veien tilknyttet disse studieprogrammene

Absolutte forkunnskaper

IRF10721 Ingeniørmatematikk

Anbefalte forkunnskaper

IRF20721 Matematiske metoder

Undervisningssemester

4.semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om begreper og terminologi innenfor emnets temaer

 • kan følge den logiske oppbygningen i enkle matematiske bevis og utledninger

 • har gode kunnskaper innen kalkulus i flere variable

 

Ferdigheter
Studenten

 • har det nødvendige grunnlaget og den metodiske forståelsen innen matematikk for overgang til mastergradsstudier i teknologi

 • kan resonnere matematisk og trekke logiske slutninger

 • kan utføre beregninger innenfor emnets temaer

 • forstår og kan begrunne sine beregninger

 • kan anvende matematikk på problemstillinger fra tekniske fag

 

Generell kompetanse
Studenten

 • forstår at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsninger

 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av det matematiske språk

Innhold

 • Kjeglesnitt. Parametriserte kurver.

 • Kvadratiske former, ortogonal diagonalisering og kvadratiske flater.

 • Multippel integrasjon i to og tre dimensjoner. Polar koordinater, sylinderkoordinater, sfæriske koordinater. Generelle koordinattransformasjoner og Jacobi-matrisen.

 • Linje- og flateintegral.

 • Vektorfelter. Divergens og virvling. Konservative felt og vei-uavhengighet.

 • Greens-, Stokes- og divergens-setningene.

 • Differensialligninger og modellering. Varmeledningsligningen og bølgeligningen i en dimensjon.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og plenumsregning, samt øvinger/regneverksted. Hele eller deler av undervisningen kan bli gjennomført nettbasert. Det tilrettelegges for HiØ-studenter som drar på utveksling.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer.
Tillatte hjelpemidler:

 • Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

 • Ett A4-ark med valgfritt innhold (maskin eller håndskrevet, kan skrive på begge sider)

 • Enten Tor Andersen:"Aktiv formelsamling i matematikk" eller "Gyldendals formelsamling i matematikk"

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista ble sist oppdatert 1.12.2020

Hass, J.R, Weir, M.D., Thomas, G.B, (2014), University Calculus: Early transcendentals, Pearson. (2. or 3. ed.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:22:49