Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
1 år

IRI24515 Prosjektutvikling (Høst 2021–Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet IRI14517 Prosjektledelse 1

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet IRI12517 Kreativitet og entreprenørskap

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om prosjektutvikling og fundamental forståelse for de prosesser som går forut for prosjektetablering.
 • kunnskap om politisk forankring av prosjekter og prosess.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle, forankre og rigge et prosjekt.
 • vise nødvendige entreprenørielle og politiske ferdigheter for å kunne lede utviklingsprosessen.

Generell kompetanse

Studenten viser entreprenørielle holdninger som setter studenten i stand til å gripe unike muligheter, vinne tillit og support for aktivitetsutvikling, finansiering og rigging/utviking av et prosjekt.

Innhold

 • Entreprenørielle ferdigheter
 • Historiske prosjekteksempler
 • Adaptive prosjektformer
 • Forankring
 • Politiske prosesser
 • Finansiering
 • Aktivitetsutvikling 
 • Rigging av prosjekter
 • Prosjektutvikling av konkret prosjekt

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på stor grad av studentaktivitet og selvstudium. Undervisningen vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Øvings- og eksamensarbeidet består av prosjektutvikling for eksterne/interne partnere og vil bestå av utvikling av prosjektplan og søknadsdokumenter til aktuell bidragsytere som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Interreg etc.

Studenten kan bli tildelt prosjektutviklingsoppdrag for eksterne samarbeidspartnere, hvor deltagelse utenfor høgskolen er påkrevet.

Emnet kan undervises på norsk og/eller engelsk.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Oppmøte og deltagelse i minst 5 av 7 interne og eksterne oppdrag
 • Minst 5 av 7 oppdrag og minst 5 av 7 innleveringer må være godkjent

Arbeidskravene gjennomføres enkeltvis eller i gruppe.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

 • Prosjektoppgave i gruppe: Prosjektutviklingsrapport med tilhørende planverk.
 • Muntlig eksamen, gruppe. Varighet: 30 min. (20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål fra sensor om prosjektutviklingsrapporten.)

Prosjektoppgaven må vurderes til bestått før kandidatene kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Det gis en samlet, individuell karakter i emnet etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått på prosjektoppgave må ny prosjektoppgave utarbeides.

Ved ikke bestått på muntlig eksamen, må det ikke leveres ny prosjektoppgave.

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her.

Ved forbedring av karakter må hele emnet tas på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Harald Westerhagen (2010), Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse, Gyldendal forlag Sjur Dagestad & co (2014), Innovasjon i praksis. Veien til den andre siden Innoco AS Norske legater, Legathåndboken:http://www.legathandboken.no/

Norges forskningsråd:https://www.forskningsradet.no/no/Generelle_krav/1183468209213

Regionalforvaltning, Kommunal og moderniseringsdepartementet:(brukes av alle fylkeskommuner og 275 kommuner)https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?PublisertFilter=hoQTjdQZK%2bFAphCNZO3GYQ%3d%3d

EU sitt INTERREG Sverige-Norge program:http://www.interreg-sverige-norge.com/

Søknadsskriving til INTERREG i regionalforvaltning:https://interreg-oks.eu/download/18.4cbfacee1552393503e7b75a/1472022701236/%C3%85%20skrive%20s%C3%B8knad%20i%20Regionalforvaltning.no.pdf

INTERREG prosjekthåndbok:http://www.interreg-sverige-norge.com/sok-stod/projekthandbok/

Fransk-Norsk forskningsprogram, Institut Francais:http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/

European comission Horizon 2020 programme, The EU Framework Programme for Research and Innovation:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society

European Comission, Research and Innovation:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-01-2018-2019.html

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:33