Kurs

Sist endret 4. juli 2019 10:59 av Miriam Henriksen

På jobben representerer du kanskje firmaet ditt i et kontraktsmøte med en ny kunde? Kanskje du skal forhandle frem en ny avtale med deres underleverandør? Eller kanskje du rett og slett er nødt til å mekle i en konflikt mellom to kolleger? 

I kurset Introduksjon til forhandlinger lærer du mye om hvordan mennesker fungerer, og hvilke teknikker og teorier som brukes i forhandlinger.

Sist endret 9. apr. 2019 09:47 av Antonella Maureen Serrano
Sist endret 30. nov. 2018 09:50 av Miriam Henriksen

Høgskolen i Østfold arrangerer en gang eller to i året livredningskurs eller fornying av livredningsprøven.

Sist endret 8. okt. 2018 14:27 av Miriam Henriksen

Etterutdanning for pedagoger høst 18 - vår 19 er nå igangsatt. Videre igangsettes kurs med samme tema for assistenter og fagarbeidere i barnehagene, med en samling denne høsten og en til våren. Etterutdanning og kurs gjennomføres på oppdrag fra Fylkesmann i Østfold.