Kurs

Publisert 25. okt. 2019 15:40

Avdeling for ingeniørfag tilbyr to dagers kurs i manuelle beregninger av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Publisert 19. sep. 2019 11:05

Har du behov av å styrke eller oppdatere grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten?

Helserett og saksbehandling er et skreddersydd kurs for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette kurset utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren. Du får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.