Kurs

Publisert 19. sep. 2019 11:05

Har du behov av å styrke eller oppdatere grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten?

Helserett og saksbehandling er et skreddersydd kurs for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette kurset utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren. Du får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.

Publisert 3. sep. 2019 10:18

Hvis du er god til å formidle når du fram overalt, på nettsider, i sosiale medier og ved direkte kontakt. Kanskje tenker du, det kan jeg allerede. Ofte glemmer vi likevel de grunnleggende, gode grepene i en travel hverdag. Dette er et kurs i formidling for deg som jobber med kommunikasjon i næringslivet, kommunal eller offentlig sektor. Her kan du få påfyll og inspirasjon.