Utdanning fra land utenfor Skandinavia

Videregående skolegang fra land utenfor Skandinavia må du dokumentere med datert og signert vitnemål fra videregående skole på originalspråk. Dersom originalspråket er på et annet språk enn engelsk eller et skandinavisk språk, må du i tillegg legge ved offisiell oversettelse.

Høyere utdanning fra land utenfor Skandinavia må du dokumentere med datert og signert diplom/vitnemål og karakterutskrift på originalspråk. Dersom originalspråket er på et annet språk enn engelsk eller et skandinavisk språk, må offisiell oversettelse vedlegges.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 15. mars 2021 08:49