Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høsten 2021
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Har du generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, kan du søke deg direkte over til 2. året i bachelorløpet.

En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon er en yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker en karriere innenfor økonomi og ledelse.

Hva lærer du?

I andre studieår får du undervisning i regnskap, samfunnsøkonomi, samt finansiering og investering. Det siste året spisser du kompetansen din innenfor et av fagområdene som tilbys i studiets profileringer. Det siste året passer også godt for utveksling til en av høgskolens partnerinstitusjoner.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former med felles forelesninger, oppgaveløsninger, gruppearbeid og seminarundervisning, delvis med prosjektarbeid i mindre grupper og individuell oppfølging av studentene. Det kan bli stilt krav til frammøte i deler av undervisningen.

Ønsker du å se studieplanen for dette studieprogrammet?

Se studieplan for studenter med opptak høst 2020

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Natalie Tvete Isaksson

Telefon: +47 696 08 143

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag