Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Juni 2020
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være med og bygge fremtiden?

Gjennom dette studiet kan du utdanne deg til byggingeniør. Som byggingeniør har du mulighet til å sette et synlig avtrykk i dine omgivelser, avtrykk som berører tusenvis av mennesker. Bygninger, broer, veier, renseanlegg og større konstruksjoner som bygges, er stort sett planlagt og formet av byggingeniører, med hjelp av IT-verktøy og moderne miljøteknologi.

 

Kontakt

Studieveileder Solveig Berge

Telefon: 69 60 86 32.

E-post: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag,
Studieleder Terje Østerud og studentkontakt Marius Birkeland