Bachelorstudium i ingeniørfag - data (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Som dataingeniør er du med på å utvikle systemene som skal prege framtidens industri og næringsliv.

En ingeniør er lært opp til å se faget sitt i sammenheng med samfunnet rundt seg og forstå kompliserte strukturer. Med denne utdanningen kan du bidra på alle felt innenfor data- og IT-sektoren.

De første to årene vil du lære grunnleggende datafag som programmering, datateknikk, databaser, operativsystemer og datakommunikasjon. Realfag og samfunnsfag er også viktige i en ingeniørutdanning og undervises også de første to årene. I tredje studieår vil du lære om bruk av IT i industri og virksomheter. Det er fokus på digitalisering, robotisering samt selvstyrende og smarte IT-løsninger som kan effektivisere oppgaver i industri og næringsliv. Det er praktisk vinkling på de fleste fag, og du vil jobbe med problemstillinger som er hentet fra industri, næringsliv og offentlig forvaltning. Særlig gjelder dette den avsluttende bacheloroppgaven i sjette semester.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene i realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS her og Realfagskurs her

Har du relevant fagbrev, men ikke generell studiekompetanse? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien her.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for informasjonsteknologi,
Studieleder Monica Lind Kristiansen