Engelsk, årsstudium

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høsten 2021
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Nettbasert med mulighet for undervisning og veiledning ved studiested Halden.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Engelsk er verdens mest utbredte språk. 360 millioner mennesker har det som morsmål og enda flere har det som andrespråk.

Behersker du et profesjonelt engelsk språk gir det deg fortrinn på arbeidsmarkedet, enten du jobber i privat næringsliv eller offentlig sektor.

All undervisning foregår på engelsk, og gjennom lesning og analyse av litteratur og deltakelse i forelesninger og på seminarer vil du få innsikt i kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, spesielt USA og Storbritannia. Etter endt studium vil du ha utviklet et rikere ordforråd og styrket din skriftlige og muntlige engelsk, både med tanke på grammatikk, uttale og stilrepertoar.

Studiet er nettbasert med mulighet for undervisning og veiledning ved studiested Halden.

 

 

 

Studenthistorier

Kontakt

Studieveileder: Tove Sørum

Telefon: +47 69608384

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for lærerutdanninger og språk,
Undervisningsleder Martin Hollmann og koordinator Daniel L. Fryer