Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2016–2020)

Grunnskolelærerstudiet skal preges av at studentene ser fag og lærerarbeid i et internasjonalt perspektiv. Det innebærer at det legges til rette for kontakt med tilsvarende utdanningsinstitusjoner i andre land og for utveksling av lærere og studenter som ønsker å arbeide spesielt med internasjonale spørsmål knyttet til utdanning og læring.

Studenter oppfordres til å ta deler av studiene og/eller praksisopplæring ved en av HiØs samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

1. Studier i utlandet, 1-2 semestre

 • Hele eller deler av studiene i den valgbare delen av utdanningen kan bestå av studier i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i de nasjonale retningslinjene, og at det kan organiseres nødvendig praksisopplæring, enten under utenlandsoppholdet eller før/etter utenlandsopphold.
 • Studenter som er interessert i et internasjonalt semester/semestre, kontakt Internasjonal koordinator på avdelingen eller Internasjonalt kontor senest høstsemesteret i 2. studieår.
 • Internasjonalt semester/semestre er lagt til 4. studieår. Det er også mulig å gjennomføre internasjonalt semester/semestre i 3. studieår.
 • Avdelingen har bl.a. avtaler med:
  - Queensland University of Technology i Australia
  - Marnix Academie University for Teacher Education i Nederland
  - Nelson Mandela Metropolitan University i Sør-Afrika
  - Pacific Lutheran University i USA
 • høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

2. Praksisopplæring i utlandet, inntil 5 uker

 • Praksisopplæringen kan omfatte praksisopphold ved skoler i utlandet. Slike alternative praksistiltak kan organiseres i samarbeid med utenlandske lærerutdanningsinstitusjoner eller ved direkte kontakt med grunnskoler. Forutsetningen er at oppholdene forhåndsgodkjennes av vår institusjon, i samsvar med kravene til praksisopplæring i de nasjonale retningslinjene og i vår institusjons plan for praksis.
 • Internasjonal koordinator på avdelingen vil være behjelpelig med å tilrettelegge praksis i utlandet.
 • Avdelingen har bl.a. samarbeidsavtaler i Malawi og Thailand.

avdelingens webside vil man finne mer detaljert informasjon om hvordan utveksling kan innpasses i studiet.

Andre internasjonale og flerkulturelle dimensjoner i studiet vil framgå av emnebeskrivelsene, for eksempel engelskspråklig pensum og utenlandske gjesteforelesere.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:06:24