Tysk, årsstudium

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Nettbasert studium med tilbud om samlinger og mulighet til å få veiledning ved studiested Halden.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Er du interessert i tysk språk, historie og kultur? Ønsker du å bli bedre i tysk? I Europa er det nær 100 millioner mennesker som snakker tysk, og kunnskap om de tysktalende land er et konkurransefortrinn for deg som søker internasjonale forbindelser. Samtidig er det også et stort behov for tysklærere. Ønsker du å jobbe i skolen, er tysk et nøkkelfag.

Vårt nettbaserte årsstudium i tysk vil gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter og et godt grunnlag for videre studier på bachelor- og masternivå.

 

Høsten 2021 tilbyr HiØ for første gang et tverrspråklig inspirasjonsseminar «Pangstart i språk» for språkstudenter, for å vekke nysgjerrigheten og gleden ved språk.
For mer informasjon og påmelding, klikk her: https://www.hiof.no/forskning/satsingsomrader/sprak-i-oppleringen/stas/pangstart-i-sprak/

 

 

Studenthistorier

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Berit Grønn og koordinator Peter Langemeyer