Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

  • innsikt i og kunnskap om sentrale områder innafor tysk språk, litteratur og kulturkunnskap.

Ferdigheter

Kandidaten 

  • har kommunikative ferdigheter i tysk og kan bruke språket funksjonelt i ulike sammenhenger. 
  • behersker språket mest mulig korrekt og differensiert, både muntlig og skriftlig. 
  • har utvikla både høre- og leseforståelse og forstår i stor grad autentiske tyskspråklige tekster av ulik art.

Generell kompetanse

Kandidaten har

  • gjennom økt forståelse for tysktalende land og deres kultur utvikla evne til interkulturell kommunikasjon. 
  • fått øvelse i å finne, vurdere og bearbeide faglitteratur, erfaring i å tenke sjølstendig omkring faglige spørsmål og også i å framstille faglige emner skriftlig og muntlig.
  • gjennom bruk av digitale verktøy i studiet økt sin digitale kompetanse.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:42:08