Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten har kunnskap om

  • engelsk språk, litteratur og engelskspråklige kulturer
  • språklæringsteorier, engelsk didaktikk og om gjeldende planverk for skolen
  • faktorer som bidrar til godt læringsarbeid i engelsk på barnetrinnet 
  • grunnleggende ferdigheter, vurdering og tilpasset undervisning

FERDIGHETER:
Kandidaten kan

  • legge til rette for et godt læringsmiljø og gi god, variert og differensiert undervisning i engelsk i grunnskolen i tråd med til enhver tid gjeldende planer og lovverk
  • bidra til, selvstendig og i et fagfellesskap, videreutvikling av gode læringsstrategier og god undervisningspraksis

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten

  • har utviklet etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle og kritiske perspektiver på lærerprofesjonens samfunnsrolle.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 03:53:45