Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

30 studiepoeng i engelsk og en lærerutdanning gir formell undervisningskompetanse på barnetrinnet.

Sammen med Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng), eller tilsvarende utdanning, kvalifiserer studiet også til undervisning på ungdomstrinnet og i den videregående skolen.

For mer informasjon, se forskrift til opplæringslova, § 14.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 16:31:52