Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) (2018–2019)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad og praksisinstitusjoner.
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Samfunnet og helsevesenet har behov for spesialister med kunnskap og forståelse for pasienter som trenger akutt behandling for sykdommer eller skader, og som har kompetanse i nye behandlingsmetoder som den medisinske og tekniske utviklingen har båret frem.

Er du en offentlig godkjent sykepleier med minst to års yrkeserfaring er du kvalifisert for opptak på dette studiet.

Videreutdanning i akuttsykepleie er en spesialistutdanning, og ett av få lignende studietilbud i Norge. Studiet gir deg en sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i akuttsykepleie som fag og yrkesutøvelse.

Undervisningen gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. 50 prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis på flere av akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for helse og velferd