Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2010–2013)

Studier i utlandet
Studenter som ønsker det kan ta ett semester av studiet ved et lærested i utlandet i sitt andre eller tredje studieår. Studielederne og internasjonalt kontor ved høgskolen vil være behjelpelige med å tilrettelegge dette. På høyskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om høyskoler og universiteter i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.
Link: http://www.hiof.no/index.php?ID=1218

Emner tilrettelagt for utvekslingsstudenter
Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteratur vil i de fleste av våre emner være engelskspråklig. I noen emner vil faglærer kunne veilede studenter på engelsk slik at disse emnene kan tilbys utenlandske studenter. Hvilke emner som tilbys til utenlandske studenter vil variere over tid, og vil bli publisert på høyskolens websider. Følgende emner er planlagt tilbudt for utvekslingsstudenter (alle emner er på 10 studiepoeng):

  • ITF31108 Dokumenter og web
  • ITF12009 Webprogrammering 2
  • ITI31507 Agentsystemer
  • ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning
  • ITD32005 Intelligente systemer
  • ITF20306 Software engineering
  • ITF32005 Hovedprosjekt (20 studiepoeng)

Internasjonale aspekter i studiet
Det internasjonale aspektet blir ivaretatt ved at det i stor grad benyttes internasjonal litteratur. Videre har mange av de fagansatte nære kontakter med utenlandske læresteder og forskningsmiljøer. Avdelingen har økende antall innkommede internasjonale studenter, og vil også satse mer på student- og lærerutveksling med utenlandske høgskoler/universiteter. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:06:45